Lấy ý kiến hồ sơ dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 06/2022/NQ-HĐND ngày 17/6/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị đối với hồ sơ dự thảo Nghị quyết đề nghị gửi về Ban Dân tộc tỉnh trước ngày 09/11/2023 để tổng hợp tiếp tục hoàn thiện dự thảo tham mưu trình UBND tỉnh Đắk Nông./.
Tập tin tải về:
1145_bdt_nv_03_11_2023_2.pdf
Danh sách các ý kiến góp ý
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập