Xin ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung quy định về Lệ phí hộ tịch ban hành kèm theo Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐND ngày 15/7/2020 của HĐND tỉnh

Các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố nghiên cứu, tham gia góp ý đối với Dự thảo Nghị quyết, gửi về Sở Tài chính trước ngày 24/11/2023 để tổng hợp, báo cáo cơ quan có thẩm quyền quyết định
Tập tin tải về:
2550_stc_qlns_22_11_2023_1.pdf
Danh sách các ý kiến góp ý
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập