image banner
 

Lấy ý liến góp ý dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông

Căn cứ Thông tư số 11/2022/TT-BTTTT ngày 29/7/2022 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Thông tin và Truyền thông thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện. Sở Thông tin và Truyền thông dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Nông.

Ý kiến góp ý vui lòng gửi về Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 16/02/2023 để tổng hợp, trình Sở Tư pháp thẩm định và trình UBND tỉnh ban hành theo quy định.

Tập tin tải về:
1.11.-gop-y-du-thao-cn-nv-cua-so.pdf
Danh sách các ý kiến góp ý
Thống kê truy cập
  • Đang online: 104
  • Hôm nay: 3,720
  • Trong tuần: 300,714
  • Tất cả: 3,635,325
Đăng nhập