Lấy ý kiến đối với Dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 3570/QĐ/BVHTTDL ngày 21/12/2022 của Bộ VHTTDL

Thực hiện Công văn số 7586/UBND-KGVX ngày 28/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tham mưu triển khai thực hiện Quyết định số 3570/QĐ/BVHTTDL ngày 21/12/2022 của Bộ VHTTDL; Căn cứ Quyết định số 3570/QĐ/BVHTTDL ngày 21/12/2022 của Bộ VHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Đề án “Ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0 để phát triển du lịch thông minh, thúc đẩy du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn”; Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 01/11/2021 của Tỉnh ủy Đắk Nông về chuyển đổi số tỉnh Đắk Nông đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Văn bản góp ý gửi về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 06/02/2023; đồng thời gửi files mềm qua địa chỉ Email: tranlaptravel@gmail.com để tổng hợp.

Tập tin tải về:
83_cv_svhttdl_31_01_2023_1.pdf
Danh sách các ý kiến góp ý
Thống kê truy cập
  • Đang online: 55
  • Hôm nay: 3,056
  • Trong tuần: 27,236
  • Tất cả: 14,731,906
Đăng nhập