Lấy ý kiến dự thảo Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông

Để đảm bảo chặt chẽ về nội dung, hình thức, chất lượng và quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, Sở Xây dựng kính đề nghị quý cơ quan, đơn vị tham gia góp ý kiến đối với dự thảo Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông.

Ý kiến góp ý bằng văn bản của các cơ quan, đơn vị gửi về Sở Xây dựng trước ngày 30/3/2023 để tổng hợp, hoàn thiện dự thảo

Tập tin tải về:
sxd.pdf
Danh sách các ý kiến góp ý
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập