Lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết quy định cụ thể một số nội dung, mức chi liên quan đến công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Căn cứ Thông báo số 05/TB-HĐND ngày 13 tháng 02 năm 2023 của Thường trực HĐND tỉnh Kết luận Phiên họp thứ 26 Thường trực HĐND tỉnh khóa IV; ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Đắk Nông tại Công văn số 686/UBND-TH ngày 21/02/2023 về việc tổ chức thực hiện và đăng ký bổ sung nội dung trình các kỳ họp HĐND tỉnh trong năm 2023.

Văn bản góp ý của các cơ quan, đơn vị đề nghị gửi về Sở Tư pháp trước ngày 17/4/2023 để tổng hợp, tham mưu theo đúng quy định.

Tập tin tải về:
380_stp_vbpbpl_04_04_2023_1.pdf
Danh sách các ý kiến góp ý
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập