Lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định về mức chi giải thưởng và bồi dưỡng đối với thi, liên hoan văn nghệ quần chúng, tuyên truyền lưu động trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các Quý cơ quan cho ý kiến góp ý vào toàn bộ dự thảo nêu trên. Văn bản góp ý gửi về Sở trước ngày 20/4/2023 để tổng hợp, báo cáo, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định.
Tập tin tải về:
521_svhttdl_khtc_17_04_2023_1.pdf
Danh sách các ý kiến góp ý
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập