lấy ý kiến đối với dự thảo Đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Đề nghị các cơ quan, đơn vị nghiên cứu, góp ý bằng văn bản và gửi về Sở Xây dựng trước ngày 15/5/2023 để tổng hợp, chỉnh sửa và tham mưu UBND tỉnh xem xét, phê duyệt theo đúng quy định.
Tập tin tải về:
764_sxd_ht_qln_08_05_2023.pdf
Danh sách các ý kiến góp ý
Thống kê truy cập
  • Đang online: 38
  • Hôm nay: 4,168
  • Trong tuần: 15,938
  • Tất cả: 14,720,608
Đăng nhập