Lấy ý kiến về dự thảo Kế hoạch Thực hiện Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 07/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc định hướng phát triển quy hoạch kiến trúc nông thôn Việt Nam, tạo bản sắc và giữ gìn truyền thống

Đề nghị các cơ quan, đơn vị nghiên cứu, góp ý bằng văn bản trong đó thể hiện rõ nội dung đồng ý hoặc không đồng ý (nội dung cần chỉnh sửa...) và gửi về Sở Xây dựng trước ngày 10/6/2023 để tổng hợp và tham mưu UBND tỉnh ban hành theo đúng quy định
Tập tin tải về:
942_sxd_qhkt_ptdt_31_05_2023.pdf
Danh sách các ý kiến góp ý
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập