Xin ý kiến góp ý Kế hoạch triển khai chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn đến năm 2050

Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị Quý cơ quan nghiên cứu các nội dung trong dự thảo và gửi ý kiến góp ý về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 25 tháng 6 năm 2023. Để thuận tiện cho quá trình tổng hợp, file hoàn thiện xin gửi đến địa chỉ email: htuongvy.83@gmail.com.
Tập tin tải về:
1353_stnmt_ccbvmt_01_06_2023_2.pdf
Danh sách các ý kiến góp ý
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập