góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với các khu công nghiệp, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh kính đề nghị các cơ quan, đơn vị tham gia góp ý bằng văn bản đối với dự thảo Quyết định nêu trên (bao gồm các dự thảo: Tờ trình, Quy chế, Quyết định ban hành Quy chế và Báo cáo tổng kết kết quả thự hiện Quy chế) và gửi về Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh trước ngày 10/7/2023 để tổng hợp, hoàn thiện trình cấp có thẩm quyền thẩm định, ban hành theo quy định.Đề nghị Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông đăng tải dự thảo Quyết định lên Cổng thông tin điện tử tỉnh để lấy ý kiến của các tổ chức, cá nhân, cộng đồng theo quy định.
Tập tin tải về:
370_bqlkcn__29_06_2023.pdf
Danh sách các ý kiến góp ý
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập