Lấy ý kiến nhân dân về đề nghị Thủ tướng Chính phủ trình Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Độc Lập hạng nhất cho Nhân dân và cán bộ tỉnh Đắk Nông có thành tích xuất sắc, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc

Để có cơ sở hoan thiện hồ sơ, tham muu UBND tỉnh đề nghị Nhà nước khen thưởng theo quy định. Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nôi vụ kính đề nghị các tổ chức, cá nhân và nhân dân cho ý kiến đóng góp về đề nghị Thủ tướng Chính phủ trình Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Độc Lập hạng nhất cho Nhân dân và cán bộ tỉnh Đắk Nông có thành tích xuất sắc, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Thời gian lấy ý kiến từ ngày 11/7/2023 đến hết ngày  14/7/2023.

Mọi ý kiến đóng góp của các tổ chức cá nhan gửi về Ban Thi đua Khen thưởng, Sở Nội vụ. Địa chỉ: số 94, đường 23/3 thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông, số điện thoại 02613.549.096

Danh sách các ý kiến góp ý
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập