Lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dung Nghị quyết số 19/2020/NQ-HĐND ngày 11/12/2020 của HĐND tỉnh.

Để sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 19/2020/NQ-HĐND đảm bảo khả thi thực hiện, phù hợp với điều kiện thực tế, đúng trình tự theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thông kính đề nghị các cơ quan đơn vị có liên quan nghiên cứu, góp ý nội dung dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 19/2020/NQ-HĐND ngày 11/12/2020 của HĐND tỉnh. Quy định khu vực nội thành của thành phố, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi; vùng nuôi chim yến; chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Mọi ý kiến góp ý của các đơn vị gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 29/7/2023 để tổng hợp, hoàn thiện.

Tập tin tải về:
ban-thuyet-13-7-.doc
Danh sách các ý kiến góp ý
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập