Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Đắk Nông

Sở Nông nghiệp và PTNT xây dựng dự thảo Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Đắk Nông

Để đảm bảo chặt chẽ về nội dung, hình thức và phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương; đồng thời đảm bảo quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trước khi trình UBND tỉnh quyết định ban hành;

Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị các cơ quan, đơn vị tham gia góp ý kiến đối với dự thảo Quy định nêu trên, gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT trước ngày  17/7/2023 để tổng hợp, hoàn thiện dự thảo.

Tập tin tải về:
qd.docx
Danh sách các ý kiến góp ý
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập