Lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương nêu trên góp ý đối với dự thảo hồ sơ Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan và gửi về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 11/8/2023 để tổng hợp, hoàn thiện tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo đúng quy định.

Hồ sơ Dự thảo Nghị định được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ tại địa chỉ: https://chinhphu.vn/du-thao-vbqppl/du-thao-nghi-dinh-quy-dinh-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-ve-quyen-tac-gia-quyen-lien-quan-5796 và Cổng thông tin điện tử của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại địa chỉ: https://bvhttdl.gov.vn/van-ban-du-thao/document-7447.htm.    

Danh sách các ý kiến góp ý
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập