Lấy ý kiến đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước

Để có sở báo cáo Hội đồng  Thi đua - Khen thưởng tỉnh họp xét, đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước cho các tập thể, cá nhân thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2022-2023. Ban Thi đua - Khen thưởng kính đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức cá nhân cho ý kiến về khen thưởng cấp Nhà nước ngành Giáo dục và Đào tạo đã có thành tích xuất sắc nhiệm vụ năm học 2022-2023.

 Thời gian lấy ý kiến từ ngày 8/8/2023 đến 28/8/2023.

 Mọi ý kiến đóng góp của các cơ quan, đơn vị gửi về Ban Thi đua – Khen thưởng, Sở Nội vụ. Địa chỉ số : 94 đường 23/3 thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông, SĐT 02613.549.096.

Tập tin tải về:
194.pdf
Danh sách các ý kiến góp ý
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập