Lấy ý kiến dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh về phân cấp cho Hội đồng nhân dân các huyên, thành phố Gia Nghĩa quyết định, điều chỉnh danh mục dự án đầu tư công thuộc 03 Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Các Sở, Ban, ngành, Các tổ chức chính trị - xã hội, HĐND, UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa nghiên cứu, góp ý đối với dự thảo: (1) Tờ trình của UBND tỉnh, (2) Nghị quyết của HĐND tỉnh về phân cấp cho Hội đồng nhân dân các huyên, thành phố Gia Nghĩa quyết định, điều chỉnh danh mục dự án đầu tư công thuộc 03 Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông và gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 14/8/2023 để tổng hợp theo quy định.
Tập tin tải về:
1714_skhdt_qln_10_08_2023_1.pdf
Danh sách các ý kiến góp ý
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập