Lấy ý kiến dự thảo Quyết định sửa đổi Điều 3 Quyết định số 02/2022/QĐ-UBND ngày 10/01/2022 của UBND tỉnh

Sở Nông nghiệp và PTNT kính đề nghị các đơn vị có liên quan nghiên cứu góp ý bằng văn bản đối với dự thảo Quyết định và gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT trước ngày 26/8/2023 để tổng hợp, hoàn thiện trình UBND tỉnh xem xét quyết định.
Tập tin tải về:
1944_snn_ptnn_15_08_2023.pdf
Danh sách các ý kiến góp ý
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập