Góp ý dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Phụ lục 1 kèm theo Nghị quyết số 19/2020/NQ-HĐND ngày 11/12/2020 của HĐND tỉnh Đắk Nông (lần 2)

Sở Nông nghiệp và PTNT kính đề nghị các đơn vị có liên quan góp ý bằng văn bản đối với dự thảo Nghị quyết và gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT trước ngày 25/8/2023 để tổng hợp, hoàn thiện Nghị quyết.
Tập tin tải về:
1996_snn_ptnn_18_08_2023_1.pdf
Danh sách các ý kiến góp ý
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập