Lấy ý kiến đối với Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân “Phê duyệt nội dung và mức chi được ngân sách địa phương đảm bảo kinh phí hoặc hỗ trợ một phần kinh phí thực hiện các dự án phát triển sản xuất giống chủ lực quốc gia và giống khác theo Quyết định số 703/QĐTTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đến năm 2030”

 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm, cho ý kiến góp ý đối với Dự thảo Nghị quyết và các văn bản nêu trên; gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 31/8/2023 để tổng hợp, hoàn thiện.
Tập tin tải về:
2015_snn_khtc_22_08_2023_1-1-.pdf
Danh sách các ý kiến góp ý
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập