Đề nghị góp ý dự thảo Nghị quyết ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN lĩnh vực Nông nghiệp và PTN

Các cơ quan, đơn vị tham gia ý kiến góp ý đối với dự thảo Nghị quyết nêu trên và gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 15/10/2023 để tổng hợp, hoàn chỉnh, trình cấp có thẩm quyền xem xét ban hành.
Tập tin tải về:
2381_snn_khtc_04_10_2023_1.pdf
Danh sách các ý kiến góp ý
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập