Lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về “Quy định chính sách hỗ trợ giá nước sạch sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2024–2025”

Nội dung góp ý gửi về Sở Tài chính trước ngày 05/11/2023 để tổng hợp, hoàn thiện. Sau thời hạn nêu trên, các đơn vị không có ý kiến xem như thống nhất với dự thảo.
Tập tin tải về:
2160_stc_gcs_tcdn_04_10_2023.pdf
Danh sách các ý kiến góp ý
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập