image banner

Hiện nay, tỉnh đang xây dựng một số Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch tỉnh, Cổng TTĐT Đăk Nông xin giới thiệu toàn văn nội dung các Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật dưới đây để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và đông đảo người dân trong và ngoài tỉnh
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTrích yếu dự thảoXEM CHI TIẾTTẬP TIN
12550/STC-QLNS
Ngày bắt đầu: 22/11/2023
Ngày kết thúc: 22/12/2023
Lượt xem:
21877/SNV-XDCQ
Ngày bắt đầu: 21/11/2023
Ngày kết thúc: 21/12/2023
Lượt xem:
31711/STTTT-DLCNTT
Ngày bắt đầu: 08/11/2023
Ngày kết thúc: 17/12/2023
Lượt xem:
42507/STC-GCS&TCND
Ngày bắt đầu: 14/11/2023
Ngày kết thúc: 14/12/2023
Lượt xem:
52475/STC-QLNS
Ngày bắt đầu: 11/11/2023
Ngày kết thúc: 11/12/2023
Lượt xem:
62399/STC-GCS&TCDN
Ngày bắt đầu: 06/11/2023
Ngày kết thúc: 06/12/2023
Lượt xem:
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTRÍCH YẾU DỰ THẢOXEM CHI TIẾTTẬP TIN
11145/BDT-NV
Ngày bắt đầu: 03/11/2023
Ngày kết thúc: 03/12/2023
Lượt xem:
21726//SNV-TĐKT
Ngày bắt đầu: 27/10/2023
Ngày kết thúc: 27/11/2023
Lượt xem:
32930/SYT-TCCB
Ngày bắt đầu: 27/10/2023
Ngày kết thúc: 27/11/2023
Lượt xem:
42278/SKH-ĐKKD
Ngày bắt đầu: 25/10/2023
Ngày kết thúc: 25/11/2023
Lượt xem:
51998/SXD-KT&QLHĐXD
Ngày bắt đầu: 13/10/2023
Ngày kết thúc: 13/11/2023
Lượt xem:
61041/BDT-NV
Ngày bắt đầu: 09/10/2023
Ngày kết thúc: 09/11/2023
Lượt xem:
7799/SKHCN-QLKH
Ngày bắt đầu: 06/10/2023
Ngày kết thúc: 06/11/2023
Lượt xem:
82160/STC-GCS&TCDN
Ngày bắt đầu: 04/10/2023
Ngày kết thúc: 04/11/2023
Lượt xem:
92381/SNN-KHTC
Ngày bắt đầu: 04/10/2023
Ngày kết thúc: 04/11/2023
Lượt xem:
102162/STC-GCS&TCDN
Ngày bắt đầu: 04/10/2023
Ngày kết thúc: 04/11/2023
Lượt xem:
112373/SNN-PTNT
Ngày bắt đầu: 03/10/2023
Ngày kết thúc: 03/11/2023
Lượt xem:
121585 /SLĐTBXH-NCC
Ngày bắt đầu: 27/09/2023
Ngày kết thúc: 27/10/2023
Lượt xem:
131369/SVHTTDL-QLVHGĐ
Ngày bắt đầu: 26/09/2023
Ngày kết thúc: 26/10/2023
Lượt xem:
141771/SGDĐT-TCCBTC
Ngày bắt đầu: 22/09/2023
Ngày kết thúc: 22/10/2023
Lượt xem:
151459/SNV-XDCQ
Ngày bắt đầu: 21/09/2023
Ngày kết thúc: 21/10/2023
Lượt xem:
161805/SXD-HT&QLN
Ngày bắt đầu: 20/09/2023
Ngày kết thúc: 20/10/2023
Lượt xem:
171427/SLĐTBXH-BTXH&PCTN
Ngày bắt đầu: 05/09/2023
Ngày kết thúc: 05/10/2023
Lượt xem:
181373/SGDĐT-TCCBTC
Ngày bắt đầu: 31/08/2023
Ngày kết thúc: 30/09/2023
Lượt xem:
192015/SNN-KHTC
Ngày bắt đầu: 22/08/2023
Ngày kết thúc: 22/09/2023
Lượt xem:
202001/SNN-PTNT
Ngày bắt đầu: 21/08/2023
Ngày kết thúc: 21/09/2023
Lượt xem:
211996/SNN-PTNT
Ngày bắt đầu: 18/08/2023
Ngày kết thúc: 18/09/2023
Lượt xem:
221541/SXD-QHKT&PTĐT
Ngày bắt đầu: 16/08/2023
Ngày kết thúc: 16/09/2023
Lượt xem:
231944/SNN-PTNN
Ngày bắt đầu: 15/08/2023
Ngày kết thúc: 15/09/2023
Lượt xem:
241714/SKH-QLN
Ngày bắt đầu: 10/08/2023
Ngày kết thúc: 10/09/2023
Lượt xem:
251079/SVHTTDL-TTr
Ngày bắt đầu: 02/08/2023
Ngày kết thúc: 02/09/2023
Lượt xem:
26194/BTĐKT
Ngày bắt đầu: 09/08/2023
Ngày kết thúc: 28/08/2023
Lượt xem:
271651/SNN-KHTC
Ngày bắt đầu: 13/07/2023
Ngày kết thúc: 13/08/2023
Lượt xem:
28874/SGTVT-VT
Ngày bắt đầu: 05/07/2023
Ngày kết thúc: 05/08/2023
Lượt xem:
29370/BQLKCN-VP
Ngày bắt đầu: 29/06/2023
Ngày kết thúc: 29/07/2023
Lượt xem:
301065/STTTT-VP
Ngày bắt đầu: 14/07/2023
Ngày kết thúc: 20/07/2023
Lượt xem:
311601/SYT-TCCB
Ngày bắt đầu: 19/06/2023
Ngày kết thúc: 19/07/2023
Lượt xem:
321472/SNN-TCCB
Ngày bắt đầu: 23/06/2023
Ngày kết thúc: 17/07/2023
Lượt xem:
33163/BTĐKT
Ngày bắt đầu: 11/07/2023
Ngày kết thúc: 14/07/2023
Lượt xem:
341042/SXD-QHKT-PTĐT
Ngày bắt đầu: 13/06/2023
Ngày kết thúc: 13/07/2023
Lượt xem:
351392/STNMT-ĐKTK
Ngày bắt đầu: 06/06/2023
Ngày kết thúc: 06/07/2023
Lượt xem:
36434/SKHCN-TĐC
Ngày bắt đầu: 06/06/2023
Ngày kết thúc: 06/07/2023
Lượt xem:
37428/SKHCN-TĐC
Ngày bắt đầu: 02/06/2023
Ngày kết thúc: 02/07/2023
Lượt xem:
381129/SKH-ĐKKD
Ngày bắt đầu: 01/06/2023
Ngày kết thúc: 01/07/2023
Lượt xem:
391353/STNMT-CCBVMt
Ngày bắt đầu: 01/06/2023
Ngày kết thúc: 01/07/2023
Lượt xem:
40942/SXD-QHKT&PTĐT
Ngày bắt đầu: 31/05/2023
Ngày kết thúc: 30/06/2023
Lượt xem:
41928/SXD-CLCT
Ngày bắt đầu: 29/05/2023
Ngày kết thúc: 29/06/2023
Lượt xem:
421368/SYT-TCCB
Ngày bắt đầu: 27/05/2023
Ngày kết thúc: 27/06/2023
Lượt xem:
431300/STNMT-ĐKTK
Ngày bắt đầu: 26/05/2023
Ngày kết thúc: 26/06/2023
Lượt xem:
44947/SKH-QLN
Ngày bắt đầu: 09/05/2023
Ngày kết thúc: 09/06/2023
Lượt xem:
45764/SXD-HT&QLN
Ngày bắt đầu: 08/05/2023
Ngày kết thúc: 08/06/2023
Lượt xem:
461039/SNN-KHTC
Ngày bắt đầu: 08/05/2023
Ngày kết thúc: 08/06/2023
Lượt xem:
47521/SVHTTDL-KHTC
Ngày bắt đầu: 17/04/2023
Ngày kết thúc: 17/05/2023
Lượt xem:
48577/SLĐTBXH-NCC
Ngày bắt đầu: 21/04/2023
Ngày kết thúc: 15/05/2023
Lượt xem:
49380/STP-VBPBPL
Ngày bắt đầu: 04/04/2023
Ngày kết thúc: 04/05/2023
Lượt xem:
50526/STTTT-BCVT
Ngày bắt đầu: 07/04/2023
Ngày kết thúc: 20/04/2023
Lượt xem:
12
Thống kê truy cập
  • Đang online: 59
  • Hôm nay: 4,132
  • Trong tuần: 31,641
  • Tất cả: 14,319,034