Hiện nay, tỉnh đang xây dựng một số Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch tỉnh, Cổng TTĐT Đăk Nông xin giới thiệu toàn văn nội dung các Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật dưới đây để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và đông đảo người dân trong và ngoài tỉnh
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTrích yếu dự thảoXEM CHI TIẾTTẬP TIN
1 993/STP-VBPBPL
Ngày bắt đầu: 16/07/2024
Ngày kết thúc: 16/08/2024
Lượt xem:
2868/SVHTTDL-QLVHGĐ
Ngày bắt đầu: 05/07/2024
Ngày kết thúc: 05/08/2024
Lượt xem:
3914/STP-VBPBPL
Ngày bắt đầu: 03/07/2024
Ngày kết thúc: 03/08/2024
Lượt xem:
41490/SNN-PTNN.
Ngày bắt đầu: 01/07/2024
Ngày kết thúc: 01/08/2024
Lượt xem:
51005/STTTT-BCVT
Ngày bắt đầu: 25/06/2024
Ngày kết thúc: 25/07/2024
Lượt xem:
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTRÍCH YẾU DỰ THẢOXEM CHI TIẾTTẬP TIN
11398/CAT
Ngày bắt đầu: 08/07/2024
Ngày kết thúc: 18/07/2024
Lượt xem:
21354/SNN-KL
Ngày bắt đầu: 17/06/2024
Ngày kết thúc: 17/07/2024
Lượt xem:
31730/SYT-TCCB
Ngày bắt đầu: 10/06/2024
Ngày kết thúc: 10/07/2024
Lượt xem:
41268/SXD-HT&QLN
Ngày bắt đầu: 07/06/2024
Ngày kết thúc: 07/07/2024
Lượt xem:
5781/STP-VP
Ngày bắt đầu: 07/06/2024
Ngày kết thúc: 07/07/2024
Lượt xem:
61247/SNN-TCCB
Ngày bắt đầu: 05/06/2024
Ngày kết thúc: 05/07/2024
Lượt xem:
71062/CAT-PTM
Ngày bắt đầu: 28/05/2024
Ngày kết thúc: 28/06/2024
Lượt xem:
8192/BTĐKT-NV1
Ngày bắt đầu: 24/05/2024
Ngày kết thúc: 24/06/2024
Lượt xem:
9 646/SVHTTDL-QLVHGĐ
Ngày bắt đầu: 21/05/2024
Ngày kết thúc: 21/06/2024
Lượt xem:
10887/SLĐTBXH-LĐVL-GDNN
Ngày bắt đầu: 16/05/2024
Ngày kết thúc: 16/06/2024
Lượt xem:
111013/SKHĐT-ĐKKD
Ngày bắt đầu: 14/05/2024
Ngày kết thúc: 14/06/2024
Lượt xem:
12603/SNN-PTNT
Ngày bắt đầu: 26/04/2024
Ngày kết thúc: 26/05/2024
Lượt xem:
13791/CAT-PTM
Ngày bắt đầu: 25/04/2024
Ngày kết thúc: 25/05/2024
Lượt xem:
14635/STTTT-BCVT
Ngày bắt đầu: 25/04/2024
Ngày kết thúc: 25/05/2024
Lượt xem:
15877/SKHĐT-QLN
Ngày bắt đầu: 23/04/2024
Ngày kết thúc: 23/05/2024
Lượt xem:
16613/STTTT-BCVT
Ngày bắt đầu: 23/04/2024
Ngày kết thúc: 23/05/2024
Lượt xem:
17453/SVHTTDL-QLVHGĐ
Ngày bắt đầu: 12/04/2024
Ngày kết thúc: 12/05/2024
Lượt xem:
18502/STP-VBPBPL
Ngày bắt đầu: 12/04/2024
Ngày kết thúc: 12/05/2024
Lượt xem:
19494/SNV-TG
Ngày bắt đầu: 10/04/2024
Ngày kết thúc: 10/05/2024
Lượt xem:
20298/TTr-VP
Ngày bắt đầu: 08/04/2024
Ngày kết thúc: 08/05/2024
Lượt xem:
21915/SYT-TCCB
Ngày bắt đầu: 04/04/2024
Ngày kết thúc: 04/05/2024
Lượt xem:
22451/SNV-XDCQ
Ngày bắt đầu: 02/04/2024
Ngày kết thúc: 02/05/2024
Lượt xem:
23398/STP-HCBTTP
Ngày bắt đầu: 01/04/2024
Ngày kết thúc: 01/05/2024
Lượt xem:
24395/STTTT-BCVT
Ngày bắt đầu: 21/03/2024
Ngày kết thúc: 21/04/2024
Lượt xem:
25517/STC-QLNS
Ngày bắt đầu: 18/03/2024
Ngày kết thúc: 18/04/2024
Lượt xem:
26161/BTĐKT-NV1
Ngày bắt đầu: 13/03/2024
Ngày kết thúc: 13/04/2024
Lượt xem:
27499/SKH-QLN
Ngày bắt đầu: 12/03/2024
Ngày kết thúc: 12/04/2024
Lượt xem:
28408/STC-VP
Ngày bắt đầu: 01/03/2024
Ngày kết thúc: 01/04/2024
Lượt xem:
2947/SKHCN-QLKH
Ngày bắt đầu: 17/01/2024
Ngày kết thúc: 17/02/2024
Lượt xem:
30107/SKHĐT-ĐKKD
Ngày bắt đầu: 15/01/2024
Ngày kết thúc: 15/02/2024
Lượt xem:
31117/SYT-KHTC
Ngày bắt đầu: 13/01/2024
Ngày kết thúc: 13/02/2024
Lượt xem:
3204/VQG-TCHC
Ngày bắt đầu: 10/01/2024
Ngày kết thúc: 10/02/2024
Lượt xem:
3325/SYT-TCCB
Ngày bắt đầu: 03/01/2024
Ngày kết thúc: 03/02/2024
Lượt xem:
342837/STC-QLNS
Ngày bắt đầu: 29/12/2023
Ngày kết thúc: 29/01/2024
Lượt xem:
352550/STC-QLNS
Ngày bắt đầu: 22/11/2023
Ngày kết thúc: 22/12/2023
Lượt xem:
361877/SNV-XDCQ
Ngày bắt đầu: 21/11/2023
Ngày kết thúc: 21/12/2023
Lượt xem:
371711/STTTT-DLCNTT
Ngày bắt đầu: 08/11/2023
Ngày kết thúc: 17/12/2023
Lượt xem:
382507/STC-GCS&TCND
Ngày bắt đầu: 14/11/2023
Ngày kết thúc: 14/12/2023
Lượt xem:
392475/STC-QLNS
Ngày bắt đầu: 11/11/2023
Ngày kết thúc: 11/12/2023
Lượt xem:
402399/STC-GCS&TCDN
Ngày bắt đầu: 06/11/2023
Ngày kết thúc: 06/12/2023
Lượt xem:
411145/BDT-NV
Ngày bắt đầu: 03/11/2023
Ngày kết thúc: 03/12/2023
Lượt xem:
421726//SNV-TĐKT
Ngày bắt đầu: 27/10/2023
Ngày kết thúc: 27/11/2023
Lượt xem:
432930/SYT-TCCB
Ngày bắt đầu: 27/10/2023
Ngày kết thúc: 27/11/2023
Lượt xem:
442278/SKH-ĐKKD
Ngày bắt đầu: 25/10/2023
Ngày kết thúc: 25/11/2023
Lượt xem:
451998/SXD-KT&QLHĐXD
Ngày bắt đầu: 13/10/2023
Ngày kết thúc: 13/11/2023
Lượt xem:
461041/BDT-NV
Ngày bắt đầu: 09/10/2023
Ngày kết thúc: 09/11/2023
Lượt xem:
47799/SKHCN-QLKH
Ngày bắt đầu: 06/10/2023
Ngày kết thúc: 06/11/2023
Lượt xem:
482160/STC-GCS&TCDN
Ngày bắt đầu: 04/10/2023
Ngày kết thúc: 04/11/2023
Lượt xem:
492381/SNN-KHTC
Ngày bắt đầu: 04/10/2023
Ngày kết thúc: 04/11/2023
Lượt xem:
502162/STC-GCS&TCDN
Ngày bắt đầu: 04/10/2023
Ngày kết thúc: 04/11/2023
Lượt xem:
123
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1