image banner

Hiện nay, tỉnh đang xây dựng một số Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch tỉnh, Cổng TTĐT Đăk Nông xin giới thiệu toàn văn nội dung các Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật dưới đây để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và đông đảo người dân trong và ngoài tỉnh
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTrích yếu dự thảoXEM CHI TIẾTTẬP TIN
11368/SYT-TCCB
Ngày bắt đầu: 27/05/2023
Ngày kết thúc: 27/06/2023
Lượt xem:
2947/SKH-QLN
Ngày bắt đầu: 09/05/2023
Ngày kết thúc: 09/06/2023
Lượt xem:
3764/SXD-HT&QLN
Ngày bắt đầu: 08/05/2023
Ngày kết thúc: 08/06/2023
Lượt xem:
41039/SNN-KHTC
Ngày bắt đầu: 08/05/2023
Ngày kết thúc: 08/06/2023
Lượt xem:
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTRÍCH YẾU DỰ THẢOXEM CHI TIẾTTẬP TIN
1521/SVHTTDL-KHTC
Ngày bắt đầu: 17/04/2023
Ngày kết thúc: 17/05/2023
Lượt xem:
2577/SLĐTBXH-NCC
Ngày bắt đầu: 21/04/2023
Ngày kết thúc: 15/05/2023
Lượt xem:
3380/STP-VBPBPL
Ngày bắt đầu: 04/04/2023
Ngày kết thúc: 04/05/2023
Lượt xem:
4526/STTTT-BCVT
Ngày bắt đầu: 07/04/2023
Ngày kết thúc: 20/04/2023
Lượt xem:
5580/SXD-HT&QLN
Ngày bắt đầu: 11/04/2023
Ngày kết thúc: 18/04/2023
Lượt xem:
6301/SGTVT-KT&KCHT
Ngày bắt đầu: 16/03/2023
Ngày kết thúc: 16/04/2023
Lượt xem:
7243/SKHCN-TTKHCN
Ngày bắt đầu: 10/04/2023
Ngày kết thúc: 14/04/2023
Lượt xem:
8219/SKHCN-CNSHTT
Ngày bắt đầu: 28/03/2023
Ngày kết thúc: 08/04/2023
Lượt xem:
9960/UBND-TH
Ngày bắt đầu: 06/03/2023
Ngày kết thúc: 06/04/2023
Lượt xem:
10484/STC-GCS&TCDN
Ngày bắt đầu: 06/03/2023
Ngày kết thúc: 31/03/2023
Lượt xem:
11400/SXD-VP
Ngày bắt đầu: 16/03/2023
Ngày kết thúc: 30/03/2023
Lượt xem:
12286/CAT-PC06
Ngày bắt đầu: 28/02/2023
Ngày kết thúc: 28/03/2023
Lượt xem:
13118/BQLKCN-VP
Ngày bắt đầu: 13/03/2023
Ngày kết thúc: 24/03/2023
Lượt xem:
1468/BQLKCN-NVTH
Ngày bắt đầu: 17/02/2023
Ngày kết thúc: 24/03/2023
Lượt xem:
1586/BTĐKT
Ngày bắt đầu: 03/03/2023
Ngày kết thúc: 23/03/2023
Lượt xem:
16360/SYT-TCCB
Ngày bắt đầu: 21/02/2023
Ngày kết thúc: 21/03/2023
Lượt xem:
17530/STC-GCS&TCDN
Ngày bắt đầu: 09/03/2023
Ngày kết thúc: 20/03/2023
Lượt xem:
18340/STTTT-BCVT
Ngày bắt đầu: 10/03/2023
Ngày kết thúc: 20/03/2023
Lượt xem:
19419/SKHĐT-VP
Ngày bắt đầu: 06/03/2023
Ngày kết thúc: 20/03/2023
Lượt xem:
20244/SGDĐT-TCCBTC
Ngày bắt đầu: 20/02/2023
Ngày kết thúc: 20/03/2023
Lượt xem:
21320/SLĐTBXH-BTXH&PCTN
Ngày bắt đầu: 09/03/2023
Ngày kết thúc: 16/03/2023
Lượt xem:
22126/SYT-BSTQCKTĐP
Ngày bắt đầu: 16/01/2023
Ngày kết thúc: 16/03/2023
Lượt xem:
23230/SKH-QLN
Ngày bắt đầu: 09/02/2023
Ngày kết thúc: 15/03/2023
Lượt xem:
2411/KH-UBND
Ngày bắt đầu: 09/01/2023
Ngày kết thúc: 15/03/2023
Lượt xem:
25432/SKH-QLN
Ngày bắt đầu: 08/03/2023
Ngày kết thúc: 13/03/2023
Lượt xem:
26467/STC-VP
Ngày bắt đầu: 03/03/2023
Ngày kết thúc: 12/03/2023
Lượt xem:
2776/BQLKCN-VP
Ngày bắt đầu: 21/02/2023
Ngày kết thúc: 03/03/2023
Lượt xem:
28107/STTTT-VP
Ngày bắt đầu: 03/02/2023
Ngày kết thúc: 16/02/2023
Lượt xem:
29200/SNN-PTNT
Ngày bắt đầu: 06/02/2023
Ngày kết thúc: 12/02/2023
Lượt xem:
3083/SVHTTDL-QLDL
Ngày bắt đầu: 31/01/2023
Ngày kết thúc: 06/02/2023
Lượt xem:
311850/SNV-BTĐKT
Ngày bắt đầu: 14/12/2022
Ngày kết thúc: 21/01/2023
Lượt xem:
32Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TU ngày 04/11/2022 của Tỉnh ủy
Ngày bắt đầu: 21/11/2022
Ngày kết thúc: 25/11/2022
Lượt xem:
33Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Nghị quyết ban hành Quy định nội dung chi, mức chi hỗ trợ sử dụng kinh phí sự nghiệp từ ngân sách nhà nước để thự chiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Ngày bắt đầu: 01/09/2022
Ngày kết thúc: 31/10/2022
Lượt xem:
Thống kê truy cập
  • Đang online: 102
  • Hôm nay: 18,246
  • Trong tuần: 110,871
  • Tất cả: 7,693,305