Legislation code 1151/QĐ-UBND
Issuing date 05/08/2014
Published time 05/08/2014
Signer PCT UBND tỉnh Nguyễn Thị Ngọc Lệ
Subject

Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch Khu du lịch sinh thái Văn hóa Tà Đùng

Agencies issued UBND tỉnh
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation