image banner
Tổng số: 25
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếu
333/KH-UBND 31/05/2023
Triển khai thực hiện Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 21/4/2023 của Chính phủ về một số chính sách, giải pháp trọng tâm hỗ trợ doanh nghiệp chủ động thích ứng, phục hồi nhanh và phát triển bền vững đến năm 2025
Lượt xem: 0
311/BC-UBND 17/05/2023
Báo cáo Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh tháng 4 năm 2023 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2023
Lượt xem: 0
284/BC-UBND 04/05/2023
Báo cáo Kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh tuần 17/2023 và nhiệm vụ tuần 18/2023
Lượt xem: 0
220/BC-UBND 11/04/2023
Báo cáo kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh tuần 14/2023
Lượt xem: 0
211/BC-UBND 07/04/2023
Báo cáo đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh tháng 3, quý I năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2023
Lượt xem: 0
203/BC-UBND 04/04/2023
Báo cáo kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh tuần 13/2023
Lượt xem: 0
184/BC-UBND 29/03/2023
Báo cáo kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh tuần 12/2023
Lượt xem: 0
172/BC-UBND 23/03/2023
Báo cáo kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh tuần 11/2023
Lượt xem: 0
155/BC-UBND 16/03/2023
Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh tháng 02, 02 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2023
Lượt xem: 0
146/BC-UBND 15/03/2023
Báo cáo kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh tuần 10/2023
Lượt xem: 0
123