image banner
Tổng số: 700
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếu
3159/UBND-KT 07/06/2023
Triển khai thực hiện Nghị định số 27/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản
Lượt xem: 0
3156/UBND-NNTNMT 07/06/2023
Tập trung triển khai các giải pháp về phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn trong xây dựng nông thôn mới
Lượt xem: 0
3156/UBND-NNTNMT 07/06/2023
Tập trung triển khai các giải pháp về phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn trong xây dựng nông thôn mới
Lượt xem: 0
350/KH-UBND 07/06/2023
Triển khai Đề án "Bảo tồn và phát huy giá trị văn học dân gian của các dân tộc thiểu số đến năm 2030" trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Lượt xem: 0
06/CT-UBND 07/06/2023
Tăng cường quản lý, phòng ngừa cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và cán bộ chiến sỹ lực lượng vũ trang vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội
Lượt xem: 0
720/TB-VPUBND 06/06/2023
Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười tại Hội nghị đánh giá công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và xây dựng Chính quyền điện tử, Chính quyền số năm 2022
Lượt xem: 0
130/BC-SNV 06/06/2023
Báo cáo kết quả phân tích, đánh giá Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) tỉnh Đắk Nông năm 2022
Lượt xem: 0
3143/UBND-KT 06/06/2023
Triển khai thực hiện Thông tư số 34/2023/TT-BTC ngày 31/5/2023 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường
Lượt xem: 0
3142/UBND-KT 06/06/2023
Triển khai thực hiện Thông tư số 35/2023/TT-BTC ngày 31/5/2023 của Bộ Tài chính
Lượt xem: 0
3086/UBND-NNTNMT 05/06/2023
Tăng cường công tác quản lý sản xuất, kinh doanh, sử dụng vật tư nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Lượt xem: 0
12345678910...