Quy định mức chi phí hỗ trợ chuẩn bị đầu tư và quản lý dự án đối với dự án đầu tư xây dựng thực hiện theo cơ chế đặc thù thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh
Lượt xem: 8671
Ngày 20/6/2023, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 20/2023/QĐ-UBND về Quy định mức chi phí hỗ trợ chuẩn bị đầu tư và quản lý dự án đối với dự án đầu tư xây dựng thực hiện theo cơ chế đặc thù thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh

Theo đó, tiêu chí xác định các dự án đầu tư xây dựng thực hiện theo cơ chế đặc thù: Dự án đầu tư xây dựng thực hiện theo cơ chế đặc thù thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông phải đảm bảo các tiêu chí quy định tại Điều 14, Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ.

Nội dung hỗ trợ:

Chuẩn bị đầu tư: Hỗ trợ chi phí thực hiện các công việc lập hồ sơ, thẩm định hồ sơ và phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình đơn giản.

Quản lý dự án: Hỗ trợ chi phí thực hiện các công việc quản lý dự án, lựa chọn nhà thầu, nghiệm thu công trình và thanh toán, quyết toán dự án đầu tư xây dựng.

Mức hỗ trợ cụ thể:

Đối với dự án đầu tư xây dựng có tổng mức đầu tư dưới 1 tỷ đồng: Hỗ trợ 10 triệu đồng/ một dự án.

Đối với dự án đầu tư xây dựng có tổng mức đầu tư từ 1 tỷ đến dưới 3 tỷ đồng: Hỗ trợ 15 triệu đồng/một dự án.

Đối với dự án đầu tư xây dựng có tổng mức đầu tư từ 3 tỷ đến 5 tỷ đồng: Hỗ trợ 20 triệu đồng/một dự án.

Mức hỗ trợ nói trên để thực hiện các nội dung, công việc: chuẩn bị đầu tư là 40%; quản lý dự án là 60%. 

ST

Đánh giá - Nhận xét

1
1 Nhận xét
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 1
Đắk Nông 23° - 24° icon
image
imageimage
 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1