Danh sách người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Công tác phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí đóng vai trò quan trọng, giúp cho báo chí thông tin chính xác, kịp thời và chuyển tải đầy đủ thông tin về công tác chỉ đạo, điều hành, việc tổ chức triển khai chính sách, pháp luật đến với người dân thông qua kênh báo chí, truyền thông.

Căn cứ Nghị định Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước và căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Nông cập nhật Danh sách người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh và theo đường link,  mã QR code sau:

Link: Danh sách người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Mã QR code:

Anh-tin-bai

 


 

 

 

Đắk Nông 27° - 29° icon
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1