image
Danh sách người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Công tác phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí đóng vai trò quan trọng, giúp cho báo chí thông tin chính xác, kịp thời và chuyển tải đầy đủ thông tin về công tác chỉ đạo, điều hành, việc tổ chức triển khai chính sách, pháp luật đến với người dân thông qua kênh báo chí, truyền thông.

Căn cứ Nghị định Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước và căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Nông cập nhật Danh sách người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh và theo đường link,  mã QR code sau:

Link: Danh sách người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Mã QR code:

Anh-tin-bai

 


 

 

 

Nhằm đánh giá khách quan chất lượng phục vụ người dân của cơ quan hành chính nhà nước, góp phần xây dựng nền hành chính phục vụ, lấy người dân làm trung tâm, công khai, minh bạch, nâng cao trách nhiệm giải trình theo các mục tiêu của Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021 – 2030; ngày 14/5/2024, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 314/KH-UBND Khảo sát đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2024 – 2026.

image image image

image

Ngày 22/2, UBND tỉnh Đắk Nông đã tổ chức hội nghị tổng kết các Ban Chỉ đạo tỉnh về công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" (ANTQ); công tác vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; công tác bảo vệ bí mật nhà nước; nhân quyền năm 2022 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

Đắk Nông 22° - 25° icon