image banner
Tổng số: 45
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếu
01/2023/NQ-HĐND 25/04/2023
Quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, năm học 2022-2023
Lượt xem: 0
04/2023/NQ-HĐND 25/04/2023
Ban hành quy định nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Lượt xem: 0
05/NQ-HĐND 25/04/2023
Điều chỉnh, bổ sung chủ trương dự án: Đầu tư nâng cấp và mua sắm trang thiết bị cho 08 Trung tâm y tế cấp huyện, tỉnh Đắk Nông
Lượt xem: 0
03/NQ-HĐND 25/04/2023
Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đắk Nông
Lượt xem: 0
09/NQ-HĐND 25/04/2023
Kết quả giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý, sử dụng đối với diện tích đất thu hồi từ các Công ty nông, lâm nghiệp; Nông, lâm trường giao về cho địa phương quản lý, sử dụng giai đoạn 2015-2021
Lượt xem: 0
04/NQ-HĐND 25/04/2023
Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng hội trường, bể bơi trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Chí Thanh
Lượt xem: 0
01/NQ-HĐND 25/04/2023
Thông qua giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2022 và 2023 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Lượt xem: 0
06/NQ-HĐND 25/04/2023
Kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách địa phương năm 2022 sang năm 2023 của 03 Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Lượt xem: 0
07/NQ-HĐND 25/04/2023
Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Ổn định dân di cư tự do xã Đắk N’Drót, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông
Lượt xem: 0
03/2023/NQ-HĐND 25/04/2023
Ban hành Quy định nội dung chi, mức chi hỗ trợ sử dụng kinh phí sự nghiệp từ ngân sách nhà nước để thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Lượt xem: 0
12345