image banner
Tổng số: 9
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếu
5584/UBND-NC 22/09/2023
Triển khai ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang tại Thông báo số 372/TB-VPCP ngày 11/9/2023
Lượt xem: 0
5375/UBND-PNC 14/09/2023
V/v tiếp tục tập trung rà soát cắt giảm những TTHC không cần thiết, không còn phù hợp trên địa bàn tỉnh
Lượt xem: 0
58/KH-UBND 08/09/2023
Kế hoạch triển khai nhân rộng sáng kiến cải cách hành chính "Ngày không viết" và " Ngày không hẹn" trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Lượt xem: 0
957/QĐ-UBND 07/08/2023
Ban hành Quy định đánh giá, xác định Chỉ số cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Lượt xem: 0
433/KH-UBND 05/07/2023
Kế hoạch cải thiện, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính tỉnh Đắk Nông năm 2023
Lượt xem: 0
380/KH-UBND 19/06/2023
Kế hoạch cải thiện, nâng cao Chỉ số PAPI tỉnh Đắk Nông năm 2023
Lượt xem: 0
1210/UBND-TH 16/03/2023
Triển khai thực hiện Thông báo số 55/TB-VPCP ngày 24/02/2023 của Văn phòng Chính phủ
Lượt xem: 0
251/QĐ-UBND 01/03/2023
Công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa
Lượt xem: 0
824/KH-UBND 29/12/2022
Triển khai thí điểm sáng kiến cải cách hành chính "Ngành không viết" và "Ngày không hẹn"
Lượt xem: 0