image banner
Tổng số: 6
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếu
4325/UBND-NNTNMT 31/07/2023
Đề xuất các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia thuộc Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 (Đợt 2)
Lượt xem: 0
123/TB-SKHCN 27/07/2023
Thông báo đề xuất, đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh bắt đầu thực hiện từ năm 2024
Lượt xem: 0
845/QĐ-UBND 17/07/2023
Phê duyệt kinh phí đối ứng của địa phương thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thiết địa phương sử dụng ngân sách nhà nước cấp quốc gia
Lượt xem: 0
672/QĐ-UBND 29/05/2023
Ban hành Quy định về việc xét sáng kiến trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Lượt xem: 0
73/TB-SKHCN 18/05/2023
Tuyển chọn các tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN năm 2023 thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên, kỹ thuật công nghệ, y dược, nông nghiệp
Lượt xem: 0
566/QĐ-UBND 08/05/2023
Phê duyệt Danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2023
Lượt xem: 0