Tổng số: 4
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếu
174/TB-SKHCN 27/10/2023
THÔNG BÁO - Về việc tiếp nhận hồ sơ xét công nhận phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng của sáng kiến trên địa bàn tỉnh Đăk Nông năm 2023
Lượt xem: 0
123/TB-SKHCN 27/07/2023
Thông báo đề xuất, đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh bắt đầu thực hiện từ năm 2024
Lượt xem: 0
73/TB-SKHCN 18/05/2023
Tuyển chọn các tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN năm 2023 thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên, kỹ thuật công nghệ, y dược, nông nghiệp
Lượt xem: 0
566/QĐ-UBND 08/05/2023
Phê duyệt Danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2023
Lượt xem: 0