Tổng số: 6
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếu
104/TB-SKHCN 19/06/2024
Về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2024 đối với nhiệm vụ: “Nghiên cứu nâng cao chỉ số năng suất các yếu tố tổng hợp (TFP) gắn với phát triển kinh tế của tỉnh Đắk Nông đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (Giai đoạn 2”) (Lần thứ hai)
Lượt xem: 0
59/TB-SKHCN 15/04/2024
Về việc đề xuất, đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh bắt đầu thực hiện từ năm 2025
Lượt xem: 0
174/TB-SKHCN 27/10/2023
THÔNG BÁO - Về việc tiếp nhận hồ sơ xét công nhận phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng của sáng kiến trên địa bàn tỉnh Đăk Nông năm 2023
Lượt xem: 0
123/TB-SKHCN 27/07/2023
Thông báo đề xuất, đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh bắt đầu thực hiện từ năm 2024
Lượt xem: 0
73/TB-SKHCN 18/05/2023
Tuyển chọn các tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN năm 2023 thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên, kỹ thuật công nghệ, y dược, nông nghiệp
Lượt xem: 0
566/QĐ-UBND 08/05/2023
Phê duyệt Danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2023
Lượt xem: 0