image banner
 
Tổng số: 5
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếu
169/KH-UBND 21/03/2023
Triển khai Chương trình "Đẩy mạnh các hoạt động phục vụ học tập suốt đời trong thư viện, bảo tàng, trung tâm văn hóa đến năm 2030"
Lượt xem: 0
927/UBND-KGVX 03/03/2023
Bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
Lượt xem: 0
215/QĐ-UBND 21/02/2023
Công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới; sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Lượt xem: 0
24/KH-UBND 16/01/2023
Đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực du lịch trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2023-2027
Lượt xem: 0
46/QĐ-UBND 13/01/2023
Phê duyệt Đề án Bảo tồn phát huy thổ cẩm truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số M’Nông, Mạ, Ê đê, Thái, Dao gắn với phát triển du lịch tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2023-2025
Lượt xem: 0