image banner
Tổng số: 16
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếu
547/QĐ-UBND 28/04/2023
Điều chỉnh Quyết định số 1746/QĐ-UBND ngày 02/11/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt danh mục đầu tư Dự án 1, Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông
Lượt xem: 0
489/QĐ-UBND 14/04/2023
Phê duyệt điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình: Đường liên xã Đức Minh - Thuận An, huyện Đắk Mil
Lượt xem: 0
490/QĐ-UBND 14/04/2023
Phê duyệt điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình: Đường từ Quốc lộ 14 qua trung tâm hành chính mới đi tỉnh lộ 683
Lượt xem: 0
326/QĐ-UBND 16/03/2023
Phê duyệt danh mục đầu tư Tiểu dự án 1, Dự án 1 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông năm 2023
Lượt xem: 0
05/QĐ-KHDT 02/03/2023
Ngừng hoạt động một phần dự án: Cụm công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp BMC Đắk Nông
Lượt xem: 0
223/QĐ-UBND 22/02/2023
Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa, bảo dưỡng sân bê tông, rãnh thoát nước nội bộ thuộc công trình Trụ sở làm việc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Lượt xem: 0
210/QĐ-UBND 20/02/2023
Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường Cao đẳng cộng đồng tỉnh Đắk Nông
Lượt xem: 0
176/QĐ-UBND 17/02/2023
Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án thành phần: Hồ Thôn 2, xã Quảng Tâm, huyện Tuy Đức thuộc dự án Sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa nước
Lượt xem: 0
175/QĐ-UBND 17/02/2023
Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án thành phần: Hồ Đắk Ngo, xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức thuộc dự án Sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa nước
Lượt xem: 0
174/QĐ-UBND 17/02/2023
Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án thành phần: Hồ Thôn 2, xã Quảng Tín, huyện Đắk R’lấp thuộc dự án Sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa nước
Lượt xem: 0
12