image banner
 
Tổng số: 13
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếu
326/QĐ-UBND 16/03/2023
Phê duyệt danh mục đầu tư Tiểu dự án 1, Dự án 1 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông năm 2023
Lượt xem: 0
05/QĐ-KHDT 02/03/2023
Ngừng hoạt động một phần dự án: Cụm công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp BMC Đắk Nông
Lượt xem: 0
223/QĐ-UBND 22/02/2023
Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa, bảo dưỡng sân bê tông, rãnh thoát nước nội bộ thuộc công trình Trụ sở làm việc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Lượt xem: 0
210/QĐ-UBND 20/02/2023
Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường Cao đẳng cộng đồng tỉnh Đắk Nông
Lượt xem: 0
176/QĐ-UBND 17/02/2023
Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án thành phần: Hồ Thôn 2, xã Quảng Tâm, huyện Tuy Đức thuộc dự án Sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa nước
Lượt xem: 0
175/QĐ-UBND 17/02/2023
Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án thành phần: Hồ Đắk Ngo, xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức thuộc dự án Sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa nước
Lượt xem: 0
174/QĐ-UBND 17/02/2023
Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án thành phần: Hồ Thôn 2, xã Quảng Tín, huyện Đắk R’lấp thuộc dự án Sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa nước
Lượt xem: 0
173/QĐ-UBND 17/02/2023
Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án thành phần: Hồ Thôn 3B, xã Quảng Sơn, huyện Đắk Glong thuộc dự án Sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa nước
Lượt xem: 0
172/QĐ-UBND 17/02/2023
Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án thành phần: Hồ Số 3, xã Đắk Plao, huyện Đắk Glong thuộc dự án Sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa nước
Lượt xem: 0
171/QĐ-UBND 17/02/2023
Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án thành phần: Hồ Số 2, xã Đắk Plao, huyện Đắk Glong thuộc dự án Sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa nước
Lượt xem: 0
12