image banner
Tổng số: 13
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếu
1179/QĐ-UBND 15/09/2023
Điều chỉnh nội dung Quyết định số 384/QĐ-UBND ngày 26/3/2012 của UBND tỉnh về việc phê duyệt trữ lượng báo cáo kết quả thăm dò đá xây dựng, mỏ đá Bazan Bon Pinao, xã Nhân Đạo, huyện Đắk R’lấp
Lượt xem: 0
24/GP-UBND 07/09/2023
Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất
Lượt xem: 0
23/GP-UBND 15/08/2023
Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất
Lượt xem: 0
22/GP-UBND 01/08/2023
Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất
Lượt xem: 0
21/GP-UBND 31/07/2023
Giấy phép khai thác sử dụng nước dưới đất
Lượt xem: 0
20/GP-UBND 17/07/2023
Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất
Lượt xem: 0
176/TB-STNMT 10/07/2023
Thông báo về phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản
Lượt xem: 0
19/Gp-UBND 30/06/2023
Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất
Lượt xem: 0
751/QĐ-UBND 22/06/2023
Về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản
Lượt xem: 0
14/GP-UBND 08/05/2023
Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất
Lượt xem: 0
12