image banner
Tổng số: 1
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếu
2116/QĐ-UBND 15/12/2022
Về việc bổ sung và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách địa phương và nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025
Lượt xem: 0