Tổng số: 2
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếu
587/VPUBND-KGVX 25/04/2024
Thông cáo báo chí về tình hình phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đắk Nông quý I/2024 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội quý II/2024
Lượt xem: 0
2116/QĐ-UBND 15/12/2022
Về việc bổ sung và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách địa phương và nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025
Lượt xem: 0