image banner
Tổng số: 24
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếu
311/BC-UBND 17/05/2023
Báo cáo Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh tháng 4 năm 2023 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2023
Lượt xem: 0
284/BC-UBND 04/05/2023
Báo cáo Kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh tuần 17/2023 và nhiệm vụ tuần 18/2023
Lượt xem: 0
220/BC-UBND 11/04/2023
Báo cáo kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh tuần 14/2023
Lượt xem: 0
211/BC-UBND 07/04/2023
Báo cáo đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh tháng 3, quý I năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2023
Lượt xem: 0
203/BC-UBND 04/04/2023
Báo cáo kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh tuần 13/2023
Lượt xem: 0
184/BC-UBND 29/03/2023
Báo cáo kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh tuần 12/2023
Lượt xem: 0
172/BC-UBND 23/03/2023
Báo cáo kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh tuần 11/2023
Lượt xem: 0
155/BC-UBND 16/03/2023
Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh tháng 02, 02 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2023
Lượt xem: 0
146/BC-UBND 15/03/2023
Báo cáo kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh tuần 10/2023
Lượt xem: 0
135/BC-UBND 08/03/2023
Báo cáo Kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh tuần 09/2023
Lượt xem: 0
123