image banner
 
Tổng số: 49
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếu
06/2023/QĐ-UBND 03/02/2023
Ban hành Quy định tiêu chí đánh giá, phân loại tổ chức và hoạt động hàng năm của chính quyền cấp xã trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Lượt xem: 0
05/2023/QĐ-UBND 31/01/2023
Ban hành Quy định cơ chế quay vòng một phần vốn hỗ trợ để luân chuyển trong cộng đồng theo từng dự án, phương án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Lượt xem: 0
04/2023/QĐ-UBND 19/01/2023
Ban hành Quy chế phối hợp công tác quản lý người lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Lượt xem: 0
03/2023/QĐ-UBND 12/01/2023
Ban hành Quy định Phân cấp quản lý công trình thủy lợi và Quy mô thủy lợi nội đồng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Lượt xem: 0
01/2023/QĐ-UBND 04/01/2023
Về việc quy định nội dung chi và mức chi cho hoạt động thẩm định dự thảo bảng giá đất của Hội đồng thẩm định bảng giá đất, phương án giá đất của Hội đồng thẩm định giá đất và Tổ giúp việc của các Hội đồng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Lượt xem: 0
02/2023/QĐ-UBND 04/01/2023
Ban hành Quy định về quản lý những người hoạt động không chuyên trách và các đối tượng khác công tác ở xã, phường, thị trấn; ở thôn, buôn, bon, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Lượt xem: 0
52/2022/QĐ-UBND 30/12/2022
Về việc điều chỉnh một số nội dung tại Quyết định số 21/2021/QĐ-UBND ngày 28/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc Quy định giá nước sạch sinh hoạt đô thị trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Lượt xem: 0
51/2022/QĐ-UBND 23/12/2022
Ban hành Quy định quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Lượt xem: 0
50/2022/QĐ-UBND 15/12/2022
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định cơ chế tài chính thực hiện dự án tái định cư do nhà đầu tư tự nguyện ứng trước kinh phí để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Đắk Nông ban hành kèm theo Quyết định số 20/2022/QĐ-UBND ngày 23 tháng 6 năm 2022 của UBND tỉnh Đắk Nông
Lượt xem: 0
49/2022/QĐ-UBND 14/12/2022
Ban hành quy định trình tự, thời hạn lập, gửi, xét duyệt, thẩm định và ra thông báo thẩm định quyết toán theo niên độ ngân sách đối với nguồn vốn đầu tư công thuộc ngân sách của Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Lượt xem: 0
12345