Tổng số: 2
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếu
07/2024/QĐ-UBND 29/03/2024
Ban hành Quy định xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh; tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Lượt xem: 0
28/2023/QĐ-UBND 03/10/2023
Về việc bãi bỏ các Quyết định, Chỉ thị không còn phù hợp do Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông ban hành
Lượt xem: 0