image banner
Tổng số: 2
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếu
1124/QĐ-UBND 05/09/2023
Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Đắk Nông
Lượt xem: 0
3639/UBND-KT 28/06/2023
V/v triển khai thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Kiểm toán nhà nước với Thường trực HĐND và UBND tỉnh
Lượt xem: 0