image banner
 
Tổng số: 32
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếu
44/QĐ-UBND 12/01/2023
Ban hành Kế hoạch Chuyển đổi số tỉnh Đắk Nông năm 2023
Lượt xem: 0
43/2022/QĐ-UBND 10/11/2022
Quy chế quản lý, vận hành khai thác cơ sở dữ liệu dùng chung tỉnh Đắk Nông
Lượt xem: 0
1731/QĐ-UBND 28/10/2022
Ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khia thác Kho dữ liệu dùng chung của tỉnh Đắk Nông
Lượt xem: 0
1552/QĐ-UBND 19/09/2022
Ban hành Bộ chỉ số dánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số tại các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Lượt xem: 0
531/KH-UBND 19/09/2022
Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Lượt xem: 0
1542/QĐ-UBND 15/09/2022
Ban hành Kế hoạch chuyển đổi số ngành tài nguyên và môi trường tỉnh Đắk Nông đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Lượt xem: 0
419/KH-UBND 19/07/2022
Tập huấn "Nâng cao năng lực chuyển đổi số cho Chính quyền địa phương, doanh nghiệp và người dân" Hướng đến một quốc gia số toàn diện
Lượt xem: 0
419/KH-UBND 19/07/2022
Tập huấn "Nâng cao năng lực chuyển đổi số cho Chính quyền địa phương, doanh nghiệp và người dân" Hướng đến một quốc gia số toàn diện
Lượt xem: 0
1153/QĐ-UBND 18/07/2022
Phê duyệt Đề án phát triển đô thị Thông minh tỉnh Đắk Nông đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Lượt xem: 0
352/KH-UBND 21/06/2022
Thúc đẩy người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2022
Lượt xem: 0
1234