image banner
Tổng số: 37
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếu
511/KH-UBND 07/08/2023
Triển khai thực hiện các Mô hình của Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ Chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại tỉnh Đắk Nông
Lượt xem: 0
471/KH-UBND 20/07/2023
Triển khai Quyết định số 964/QĐ-TTg ngày 10/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược An toàn, An ninh mạng quốc gia, chủ động ứng phó với các thách thức từ không gian mạng đến năm 2025, tầm nhìn 2030
Lượt xem: 0
319/KH-UBND 23/05/2023
Tổ chức Hội nghị đánh giá công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, xây dựng Chính quyền điện tử, Chính quyền số và công bố Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp Sở, huyện năm 2022
Lượt xem: 0
273/KH-UBND 25/04/2023
Triển khai thực hiện "Tuyến đường "điểm" thanh toán không dùng tiền mặt" trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Lượt xem: 0
249//KH-UBND 20/04/2023
Hoạt động của Ban chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Đắk Nông năm 2023
Lượt xem: 0
44/QĐ-UBND 12/01/2023
Ban hành Kế hoạch Chuyển đổi số tỉnh Đắk Nông năm 2023
Lượt xem: 0
43/2022/QĐ-UBND 10/11/2022
Quy chế quản lý, vận hành khai thác cơ sở dữ liệu dùng chung tỉnh Đắk Nông
Lượt xem: 0
1731/QĐ-UBND 28/10/2022
Ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khia thác Kho dữ liệu dùng chung của tỉnh Đắk Nông
Lượt xem: 0
1552/QĐ-UBND 19/09/2022
Ban hành Bộ chỉ số dánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số tại các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Lượt xem: 0
531/KH-UBND 19/09/2022
Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Lượt xem: 0
1234