image banner
Tổng số: 2
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếu
483/QĐ-BTTTT 29/03/2023
Ban hành Kế hoạch hành động triển khai Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 theo Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 và Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 theo Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ
Lượt xem: 0
922/QĐ-BTTTT 20/05/2022
Bộ chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số
Lượt xem: 0