image banner
Tổng số: 52
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếu
1177/QĐ-UBND 15/09/2023
Công bố Danh mục và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính bổ sung trong lĩnh vực hoạt động Xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Nông
Lượt xem: 0
1176/QDD-UBND 15/09/2023
Công bố thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước trong tỉnh Đắk Nông thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ
Lượt xem: 0
1147/QĐ-UBND 08/09/2023
Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng
Lượt xem: 0
1144/QĐ-UBND 07/09/2023
Công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh Đắk Nông
Lượt xem: 0
561/BC-UBND 31/08/2023
Tình hình, kết quả thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính tháng 8 năm 2023 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Lượt xem: 0
1103/QĐ-UBND 29/08/2023
Công bố thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước trong tỉnh Đắk Nông thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Lượt xem: 0
1099/QĐ-UBND 29/08/2023
Công bố Danh mục và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Thủy lợi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Lượt xem: 0
1085/QĐ-UBND 23/08/2023
Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông
Lượt xem: 0
1078/QĐ-UBND 21/08/2023
Công bố thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước trong tỉnh Đắk Nông thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Nội vụ
Lượt xem: 0
1000/QĐ-UBND 16/08/2023
Công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh Đắk Nông
Lượt xem: 0
123456