Tổng số: 2
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếu
21/TB-HĐTNNTH 22/12/2022
Thông báo kết quả kỳ thi nâng gạch công chức, thăng hạn viên chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương; từ ngạch cán sự hoặc tương đương lên ngạch chuyên viên hoặc tương đương; từ ngạch nhân viên hoặc tương đương lên ngạch cán sự hoặc tương đương trong các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc,c ác tổ chức chính trị xã hội và các đơn vị sự nghiệp của Đảng tỉnh Đắk Nông
Lượt xem: 0
03-TB/HĐ 28/11/2022
Thông báo triệu tập thí sinh dự thi nâng ngạch công chức và thăng hạng viên chức khối Đảng năm 2022
Lượt xem: 0