image banner
Tổng số: 14
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếu
1255/CV-BTC 14/09/2023
Ban hành Gợi ý câu hỏi ôn thi và Danh mục tài liệu ôn tập Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi năm 2020) và các văn bản hướng dẫn thi hành.
Lượt xem: 0
1142/QĐ-UBND 07/09/2023
Miễn nhiệm giám định viên tư pháp trong lĩnh vực NN&PTNT _ Trịnh ĐÌnh Quý
Lượt xem: 0
1143/QĐ-UBND 07/09/2023
Công nhận người Giám định tư pháp theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc trong lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Lượt xem: 0
1118/QĐ-UBND 31/08/2023
Bổ nhiệm và cấp thẻ giám định viên tư pháp trong lĩnh vực nông nghiệp và Phát triển nông thôn (trồng trọt và bảo vệ thực vật)
Lượt xem: 0
1119/QĐ-UBND 31/08/2023
Bổ nhiệm và cấp thẻ giám định viên tư pháp trong lĩnh vực nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Thủy lợi, phòng chống thiên tai)
Lượt xem: 0
1003/QĐ-UBND 16/08/2023
Ban hành danh sách thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Đắk Nông
Lượt xem: 0
466/KH-UBND 18/07/2023
Tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015(sửa đổi năm 2020) và các văn bản hướng dẫn thi hành.
Lượt xem: 0
351/KH-UBND 08/06/2023
Triển khai thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở
Lượt xem: 0
502/QĐ-UBND 18/04/2023
Huỷ bỏ Quyết định số 429/QĐ-UBND ngày 06/4/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông
Lượt xem: 0
372/QĐ-UBND 29/03/2023
Ban hành Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Đắk Nông năm 2023
Lượt xem: 0
12