image banner
Tổng số: 6
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếu
502/QĐ-UBND 18/04/2023
Huỷ bỏ Quyết định số 429/QĐ-UBND ngày 06/4/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông
Lượt xem: 0
372/QĐ-UBND 29/03/2023
Ban hành Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Đắk Nông năm 2023
Lượt xem: 0
185/KH-UBND 29/03/2023
Kế hoạch triển khai Đề án "Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân" trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Lượt xem: 0
366/QĐ-UBND 27/03/2023
Thu hồi Quyết định số 190/QĐ-UBND ngày 03/2/2021 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc cho phép thành lập Văn phòng công chứng
Lượt xem: 0
158/KH-UBND 17/03/2023
Kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Lượt xem: 0
336/QĐ-UBND 17/03/2023
Ban hành danh sách thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Đắk Nông
Lượt xem: 0