image banner
 
Tổng số: 25
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếu
05/TB-STTTT 07/02/2023
Về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2023
Lượt xem: 0
05/TB-STTTT 07/02/2023
Thông báo về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2023
Lượt xem: 0
89/TB-UBND 03/02/2023
Thông báo kết luận của đồng chí Lê Trọng Yên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác xử lý những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động của Công ty Nhôm Đắk Nông -TKV(Tổ 1644)
Lượt xem: 0
11/TB-SYT 20/01/2023
Cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh Đắk Nông kể từ ngày 20/01/2023
Lượt xem: 0
70/TB-VPUBND 19/01/2023
Kết luận của đồng chí Hồ Văn Mười - Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị Chủ tịch UBND tỉnh đối thoại với nông dân, Hợp tác xã năm 2022
Lượt xem: 0
53/TB-VPUBND 16/01/2023
Kết luận của đồng chí Lê Trọng Yên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2022 và đề ra phương hướng, giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2023 của ngành Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 0
23/TB-HĐTNN&TH 16/01/2023
Thông báo Kết quả phúc khảo bài thi viết môn chuyên môn, nghiệp vụ kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và các đơn vị sự nghiệp của Đảng tỉnh Đak Nông năm 2022
Lượt xem: 0
01/TB-DĐBQH 06/01/2023
Thông báo lịch tiếp công dân năm 2023 của Đoàn đại biểu Quốc hội
Lượt xem: 0
02/LTD-HĐND 05/01/2023
Lịch tiếp công dân năm 2023 của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh
Lượt xem: 0
01/TB-HĐND 05/01/2023
Thông báo kế luận phiên chất vấn tại Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh Khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 0
123