image banner
 
Tổng số: 355
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếu
172/BC-UBND 23/03/2023
Báo cáo kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh tuần 11/2023
Lượt xem: 0
05/GP-UBND 21/03/2023
Giấy phép khai thác khoáng sản
Lượt xem: 0
169/KH-UBND 21/03/2023
Triển khai Chương trình "Đẩy mạnh các hoạt động phục vụ học tập suốt đời trong thư viện, bảo tàng, trung tâm văn hóa đến năm 2030"
Lượt xem: 0
QDD/QĐ-UBND 21/03/2023
Ban hành sổ tay hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025
Lượt xem: 0
332/QĐ-UBND 17/03/2023
Ban hành Kế hoạch triển khai, thực hiện các Đề án về lĩnh vực lâm nghiệp của tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030
Lượt xem: 0
331/QĐ-UBND 17/03/2023
Điều chỉnh nội dung Điều 1, Giấy phép khai thác khoáng sản số 16/GP-UBND ngày 27/8/2014 của UBND tỉnh Đắk Nông
Lượt xem: 0
329/QĐ-UBND 17/03/2023
Ban hành Kế hoạch triển khai, thực hiện Đề án tăng cường quản lý, bảo vệ rừng, gắn trách nhiệm của lực lượng Kiểm lâm với chủ rừng
Lượt xem: 0
1198/UBND-PNC 17/03/2023
Đôn đốc thực hiện quy định liên quan đến bỏ Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú giấy
Lượt xem: 0
1229/UBND-NNTNMT 17/03/2023
Rà soát một số quy định về điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ tách khu đất thành dự án độc lập trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Lượt xem: 0
1234/UBND-KT 17/03/2023
Triển khai hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền
Lượt xem: 0
12345678910...