image banner
Tổng số: 28
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếu
5607/UBND-NNTNMT 22/09/2023
Ngăn chặn nhập lậu, buôn bán, vận chuyển tôm hùm giống
Lượt xem: 0
1161/QĐ-UBND 11/09/2023
Công nhận xã Nâm Nung, huyện Krông Nô đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022
Lượt xem: 0
1160/QĐ-UBND 11/09/2023
Công nhận xã Đắk Wer, huyện Đắk R’lấp đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022
Lượt xem: 0
1152/QĐ-UBND 08/09/2023
Phê duyệt điều chỉnh phương án quản lý rừng bền vững giai đoạn 2021-2031 của Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển Đại Thành
Lượt xem: 0
2109/SNN-PTNN 31/08/2023
Về việc tiếp tục tăng cường quản lý Nhà nước về mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói nông sản phục vụ xuất khẩu
Lượt xem: 0
4967/UBND-NNTNMT 24/08/2023
Nâng cao hiệu quả, chất lượng và đạt chỉ tiêu xây dựng các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao năm 2023 và các huyện phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
Lượt xem: 0
550/KH-UBND 24/08/2023
Kế hoạch triển khai cấp, quản lý mã số vùng trồng (MSVT) lĩnh vực trồng trọt trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đến năm 2030
Lượt xem: 0
545/BC-UBND 23/08/2023
Báo cáo kết quả thực hiện cơ chế, chính sách hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh động vật và đề xuất cơ chế, chính sách trong thời gian tới
Lượt xem: 0
769/QĐ-UBND 28/06/2023
Ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu và Bộ tiêu chí mô hình thôn thông minh trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Lượt xem: 0
2968/UBND-NNTNMT 30/05/2023
Giao triển khai thực hiện mô hình thí điểm thuộc Chương trình Mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2021-2025
Lượt xem: 0
123