image banner
Tổng số: 6
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếu
463/KH-UBND 18/07/2023
Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Lượt xem: 0
2592/UBND-KGVX 12/05/2023
Chủ trương triển khai thực hiện Tiểu dự án "Truyền thông về giảm nghèo đa chiều", thuộc CTMTQG giảm nghèo bền vững năm 2023
Lượt xem: 0
219/KH-UBND 11/04/2023
Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Lượt xem: 0
59/BC-UBND 06/02/2023
Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2023 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Lượt xem: 0
106/QĐ-UBND 03/02/2023
Ban hành thiết kế mẫu - thiết kế điển hình đối với các dự án được áp dụng cơ chế đặc thù thuộc chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Lượt xem: 0
2203/QĐ-UBND 28/12/2022
Ban hành sổ tay hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2021-2025
Lượt xem: 0