image banner
 
Tổng số: 13
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếu
39/TB-SYT 23/03/2023
Thông báo Cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Lượt xem: 0
37/TB-SYT 16/03/2023
Thông báo cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (từ ngày 10/3-16/3/2023)
Lượt xem: 0
30/QĐ-SXD 15/03/2023
Điều chỉnh kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2023 của Sở Xây dựng
Lượt xem: 0
13/TB-SGTVT 13/03/2023
Triển khai dịch vụ công trực tuyến đổi giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia
Lượt xem: 0
28/TB-SYT 02/03/2023
Thông báo Cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh Đắk Nông kể từ ngày 24.02 đến ngày 02.03)
Lượt xem: 0
431/SYT-NVYD 02/03/2023
Triển khai thực hiện các nội dung trong Kế hoạch triển khai thực hiện Thoả thuận hợp tác giữa tỉnh Đắk Nông và tỉnh Mondulkiri, Campuchia giai đoạn 2022-2025
Lượt xem: 0
49/TB-SNV 24/02/2023
Thông báo tuyển dụng công chức tỉnh Đắk Nông năm 2023
Lượt xem: 0
23/TB-SYT 16/02/2023
Cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh Đắk Nông kể từ ngày 10/2/2016-16/2/2016
Lượt xem: 0
07/TB-STTTT 13/02/2023
Thông báo Danh sách Thành viên Tổ theo dõi, xử lý thông tin xấu, độc trên không gian mạng tỉnh Đắk Nông
Lượt xem: 0
57/TB-HĐXTNGƯT 02/02/2023
Thông báo thăm dò dư luận các ứng viên đề nghị xét tặng danh hiệu NGƯT cấp tỉnh năm 2023
Lượt xem: 0
12