Tổng số: 13
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếu
12-TB/HĐTD 15/12/2023
THÔNG BÁO Kết quả thi vòng 1 kỳ thi tuyển công chức, viên chức trong các cơ quan Đảng, Mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội và các đơn vị sự nghiệp của Đảng tỉnh Đắk Nông năm 2023
Lượt xem: 0
04-TB/HĐTD 21/11/2023
THÔNG BÁO - Triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 1 kỳ thi tuyển công chức, viên chức trong các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và các đơn vị sự nghiệp của Đảng tỉnh Đắk Nông năm 2023
Lượt xem: 0
02-TB/HĐTD 25/10/2023
THÔNG BÁO: Danh mục tài liệu ôn tập kỳ thi tuyển công chức, viên chức các cơ quan Đảng, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tỉnh ủy năm 2023 (môn nghiệp vụ chuyên ngành - vòng 2)
Lượt xem: 0
20-TB/HĐTD 06/10/2023
THÔNG BÁO Về việc trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức, viên chức năm 2023 và hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng
Lượt xem: 0
114/TB-HĐTD 16/05/2023
Thông báo về việc trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức và hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng
Lượt xem: 0
17/TB-UBND 25/04/2023
Thông báo Kết quả thi vòng 1 kỳ thi tuyển công chức tỉnh Đắk Nông năm 202
Lượt xem: 0
18/TB-HĐTD 25/04/2023
Thông báo thời gian tổ chức thi vòng 02 kỳ thi tuyển công chức tỉnh Đắk Nông năm 2023
Lượt xem: 0
100/TB-HĐTD 25/04/2023
Thông báo phòng thi, các đợt thi vòng 02 kỳ thi tuyển công chức tỉnh Đắk Nông năm 2023
Lượt xem: 0
12/TB-HĐTT 12/04/2023
Thông báo thời gian thi tuyển công chức tỉnh Đắk Nông năm 2023
Lượt xem: 0
88/TB-HĐTT 12/04/2023
Thông báo lịch thi tuyển công chức và các lĩnh vực ôn tập năm 2023
Lượt xem: 0
12