Tổng số: 14
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếu
12-TB/HĐT 19/06/2024
Triệu tập thí sinh dự thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính trong các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Đắk Nông năm 2024
Lượt xem: 0
12-TB/HĐTD 15/12/2023
THÔNG BÁO Kết quả thi vòng 1 kỳ thi tuyển công chức, viên chức trong các cơ quan Đảng, Mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội và các đơn vị sự nghiệp của Đảng tỉnh Đắk Nông năm 2023
Lượt xem: 0
04-TB/HĐTD 21/11/2023
THÔNG BÁO - Triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 1 kỳ thi tuyển công chức, viên chức trong các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và các đơn vị sự nghiệp của Đảng tỉnh Đắk Nông năm 2023
Lượt xem: 0
02-TB/HĐTD 25/10/2023
THÔNG BÁO: Danh mục tài liệu ôn tập kỳ thi tuyển công chức, viên chức các cơ quan Đảng, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tỉnh ủy năm 2023 (môn nghiệp vụ chuyên ngành - vòng 2)
Lượt xem: 0
20-TB/HĐTD 06/10/2023
THÔNG BÁO Về việc trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức, viên chức năm 2023 và hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng
Lượt xem: 0
114/TB-HĐTD 16/05/2023
Thông báo về việc trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức và hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng
Lượt xem: 0
17/TB-UBND 25/04/2023
Thông báo Kết quả thi vòng 1 kỳ thi tuyển công chức tỉnh Đắk Nông năm 202
Lượt xem: 0
18/TB-HĐTD 25/04/2023
Thông báo thời gian tổ chức thi vòng 02 kỳ thi tuyển công chức tỉnh Đắk Nông năm 2023
Lượt xem: 0
100/TB-HĐTD 25/04/2023
Thông báo phòng thi, các đợt thi vòng 02 kỳ thi tuyển công chức tỉnh Đắk Nông năm 2023
Lượt xem: 0
12/TB-HĐTT 12/04/2023
Thông báo thời gian thi tuyển công chức tỉnh Đắk Nông năm 2023
Lượt xem: 0
12