THÔNG BÁO: Danh mục tài liệu ôn tập kỳ thi tuyển công chức, viên chức các cơ quan Đảng, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tỉnh ủy năm 2023 (môn nghiệp vụ chuyên ngành - vòng 2)
Số ký hiệu văn bản 02-TB/HĐTD
Ngày ban hành 25/10/2023
Ngày hiệu lực 25/10/2023
Trích yếu nội dung THÔNG BÁO: Danh mục tài liệu ôn tập kỳ thi tuyển công chức, viên chức các cơ quan Đảng, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tỉnh ủy năm 2023 (môn nghiệp vụ chuyên ngành - vòng 2)
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Tuyển dụng công chức
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm