image banner
Tổng số: 50
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếu
1137/QĐ-UBND 07/09/2023
Phê duyệt bố sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu thuộc công trình: Nâng cấp Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Nông
Lượt xem: 0
1138/QĐ-UBND 07/09/2023
Phê duyệt bố sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Quảng trường trung tâm thành phố Gia Nghĩa tỉnh Đắk Nông
Lượt xem: 0
1136/QĐ-UBND 07/09/2023
Phê duyệt bố sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Cải tạo, nâng cấp cục bộ Tỉnh lộ 5
Lượt xem: 0
1141/QĐ-UBND 07/09/2023
Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 2
Lượt xem: 0
1129/QĐ-UBND 06/09/2023
Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu thuộc dự án: Hồ suối 38, tỉnh Đắk Nông
Lượt xem: 0
1126/QĐ-UBND 06/09/2023
Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa trụ sở Trung tâm Thông tin, kỹ thuật và Ứng dụng khoa học công nghệ tỉnh Đắk Nông
Lượt xem: 0
1120/QĐ-UBND 05/09/2023
Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đầu tư tăng cường năng lực kiểm định, hiệu chuẩn và thử nghiệm thuộc Trung tâm Thông tin, Kỹ thuật và Ứng dụng khoa học công nghệ
Lượt xem: 0
1087/QĐ-UBND 24/08/2023
Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đầu tư tăng cường năng lực kiểm định, hiệu chuẩn và thử nghiệm thuộc Trung tâm Thông tin, Kỹ thuật và Ứng dụng khoa học công nghệ
Lượt xem: 0
987/QĐ-UBND 15/08/2023
Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu thuộc dự án: Đầu tư xây mới, cải tạo, nâng cấp, mua sắm trang thiết bị cho Trung tâm kiểm soát Bệnh tật tỉnh Đắk Nông
Lượt xem: 0
986/QĐ-UBND 15/08/2023
Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu thuộc dự án: Đầu tư nâng cấp và mua sắm trang thiết bị cho 08 Trung tâm y tế cấp huyện, tỉnh Đắk Nông
Lượt xem: 0
12345